FR223715

[Return]
 • Summary
 • Sequence
 • Secondary Structure

Evidence Secondary Structure [putative(CentroidAlign)]
Putative secondary structure predicted by CentroidAlign.

Click here to view the PDF file.

offset   0     1     2     3     4     5     6
FR223715  AUGUCC-UGAAUGGAAGGAUCC-CUUUGGGAAAUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGG
calJac1   AUGUCC-UAAAUGGAAGGAUCC-CUUUGGGAAUUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCG---AGGGCUUGA
rheMac2   AUGUCU-UGAAUGGAAGGAUCC-CUUUGGGAACUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGA
ponAbe2   -------UGAAUGGAAGGAUCC-CUUUGGGAAAUUCUCAGGAAGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGA
tarSyr1   AUGUCC-UGUAUGGAAGGAC-C-CUUUGGGAACCUCUCAGGAGUGGGGUCUGG-GUCA---GGGGCCUGG
micMur1   ACGUCC-UGAAUUGAAGGAUCC-UUUUGGAAUUUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGA
gorGor1   AUGUCC-UGAAUGGAAGGAUCC-CUUUGGGAAAUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGG
otoGar1   AUGUCC-AAAAUGGAAGGAUCU-GUUUGAGAACUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGA
panTro2   AUGUCC-UGAAUGGAAGGAUCC-CUUUGGGAAAUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGG
dipOrd1   ACGUCC-UGAGUGGAAGGAUCC-CUUUGGGAGCCCCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCAGG-
rn4     AUGUCC-UGAGCAGAAGGGUCCCCAAUGGGAACCUCUCAGGAGGGGGGUUUGG-GGCGGCGGGGGGGGGA
mm9     AUGUCC-UGAGCAAAAGGGUCC-CUUUGGGAACCUCUCAGGAGGGGGACCCGG-GUCA---GGGGC--GA
bosTau4   AUGGUC-UGAAAGGAAGGGUCC-CUUUGGGAACUUCUCAGGAGGGAGACCUGG-GCCA---AGGGCUCGG
turTru1   AUGUUC-UGAAUGGAAGAGUCC-CUGUGGGAACUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGA
vicPac1   AUGUCC-UGAAUGGAAGGGUCC-CUUUGGGAACUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUCAA
equCab2   AUGUCC-UGAACGGAAAGAUCC-CUUUGGGAACUCCUCAGGAGGGGGACCUAG-GCCA---GAGGCUCCU
felCat3   ACGUCC-UGAACGGAAGGAUCC-CUUCGGGAACUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---GGGGCUCGA
canFam2   AUGGCC-UGAACGGAAGGAUCC-CUUUGGGAACUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUUGA
myoLuc1   AUGUCC-UGAAUAGAAGGAUCC-CUUUGGGAACUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUCCG
proCap1   AUGUAAUUGGAUGAAAAGACCC-UUUUGGGAACUUCUCAGGAGGGGGACCGGGGGCCA---AUAGCUUGA
pteVam1   AUGUCC-UGAAUGGAAAGAUCC-CUUUGGGAACUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCA---AGGGCUCCA
loxAfr2   AUGCCC-UAGAGGGAAGGACCC-CUUUGGGAACUUCUCAAGAGUGGGACCUGG-GCCA---AUAGCUUGA
echTel1   -----------UGGAAGGAUCC-CUCUGGGAAUUUCUCAGGAGGGGGACCUGG-GCCC---AGAGCAUGG
SS anno   ...........................((.......))..........(((((.(((.....(((.(((.
pair symbol              ab    ba     abcde fgh   ijk lmn 

offset   7     8     9     0     1
FR223715  CCAGCAUCCUGCUGGCAACUCCAAGGCCCUGGGUGGG------------CUUC
calJac1   CCAGCAUCUUGCUGGCAACUCCAAGGCCCUGGGUGGG------------CUUC
rheMac2   CCAGCAUCCUGCUGGCAACUCCAAGGCCCUGGGUGGG------------CUUC
ponAbe2   CCAGCAUCCUGCUGGCAACUCCAAGGCCCUGGGUGGG------------CUUC
tarSyr1   CCAGCACCUCACUGGUAAUUCCAAGGCACUAG-U-GG------------CUUC
micMur1   CCCGCUUCUCCCUGGCAGUUCCAAGCCCCUGGGUGGG------------UGUC
gorGor1   CCAGCAUCCUGCUGGCAACUCCAAGGCCCUGGGUGGG------------CUUC
otoGar1   CAAACAUCUCACUGGCAAUUCCAAGGCCCUGGGUGGG------------CUUC
panTro2   CCAGCAUCCUGCUGGCAACUCCAAGGCCCUGGGUGGG------------CUUC
dipOrd1   --------UUGCUGGCAA--------CCUGGGGUGGG------------CUUC
rn4     CCAGCAUCUUGCUGGCAACUGUGGGUGGGGUGGGGUG--------CUUCCUUC
mm9     CCAGCAUCUUGCUGGCAACUCCGUgg-guggggugggguggggugCUUCCUUC
bosTau4   CCAGCAUCUCCCUGGCAAUUCCAAGGCCCAGGGUGGG------------CUUC
turTru1   CCAGCAUCUCACUGGCGAUUCCAAGGCCCAGGGUGGG------------CUUC
vicPac1   CCAGCAUCUCACUGGCAAUUCCAAGGCCC-GGGUGGG------------CUUC
equCab2   CUAGCAUCUCACUGGCGAUUCCAAGGCCCAGGGUGGG------------CUUG
felCat3   CCAGCAUCUCACUGGCAAUUCCAAGGCCCAUGGUGGG------------CUUC
canFam2   CCAGCAUCUCACUGGCAAUUCCAAGGCUCAGGGUGGG------------CUUC
myoLuc1   CCAGCAUCUCACUGGCAAUUCCAAAG-CCGUGGUGGG------------CUUC
proCap1   CCAGCAUCUUGCUGGCAAUUCCAGGGACC-CGG--------------------
pteVam1   CCAGCAUCUCACUGGCAAUUCCAAGGCCC-AGGUGGG------------CUUC
loxAfr2   CCAGCAUCUUGCUGGCAAUUCC-AGGGCCCCGCUGGG------------CUUC
echTel1   CCAGCCUUUUGCUGGCGACCC--AGGCCCACUGUGGG------------UGUC
SS anno   (((((.....)))))))).)))..))))).)))....................
pair symbol opqrs   srqponml kji hgfed cba          

[Return]