FR400495

[Return]
 • Summary
 • Sequence
 • Secondary Structure

Evidence Secondary Structure [putative(similarity)]
Putative secondary structure predicted from structure of similar sequence.

Click here to view the PDF file.

0     1     2     3     4     5     6
AAGACUAUACUUUCAGGGAUCAUUUCUAUAGUGUGUUACUAGAGAAGUUUCUCUGAACGUGUAGAGCACC
......((((((((.(((..((((((..((((.....))))..))))))..)))))))))))........

7     8     9     0     1     2     3
GAAAACCCCGAGGAAGAGAGGUAGCGUUUUCUCCUGAGCGUGAAGCCGGCUUUCUGGCGUUGCUUGGCUG
.....((((..............((((((((((((............(((...((((((((((......)

4     5     6     7     8     9     0
CAACUGCCGUCAGCCAUUGAUGAUCGUUCUUCUCUCCGUAUUGGGGAGUGAGAGGGAGAGAACGCGGUCU
)))).)))))..)))............(((..((((((....))))))..))))))))))))))).....

1
GAGUGGU
..)))).

[Return]