FR407469

[Return]
 • Summary
 • Sequence
 • Secondary Structure

Evidence Secondary Structure [putative(CentroidFold)]
Putative secondary structure predicted by CentroidFold(-g=4).

Click here to view the PDF file.

0     1     2     3     4     5     6
CUCCGGACUCCAGAACUUUCCAAGCGGGGGAAACUUGGCGGCGGGUAGGUAGGAAAGGCAGGAUUGCUGU
......................((.((((.......((((((((..............(((.....)))(

7     8     9     0     1     2     3
CACGUCUAAUGUGGCUGCUGCCUCGUGUCACAUCUGAAACUCAUCUGUACCUCACUUAGAAAGUUUCUUU
(((.......))))))))))))...........................)))).))(((((((...))))

4     5     6     7     8     9     0
CUAUAACACAAGCCUGAACAUAUUGCUCUCCUGAUUAACAACUUUCAGUGGUUCUGAUUAGACAAGACUU
))).....................(((((.((((((......(((((((((((((.(((((....((((.

1     2     3     4     5     6     7
UUCGUUGCAGUCGACAGAAACCUAAUGGGACCAUUGAAGAAUUCCAAACAGGUAUUUGCAUAGGAAUCAG
........)))).........))))))))))))))))))(((.((.....)).)))........))))))

8     9     0     1     2     3
AGGAGUUAAUCUUGCAUAUGGCUACCCAUUCUCCCCAGAAAUCUCACCAGUGU
.)))))...............................................

[Return]